សេចក្តីជូនដំណឹង

កំណត់ត្រាថ្ងៃនេះសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់ប្រិយមិត្តដែលធ្លាប់ចូលទស្សនា ប្លុកនេះ (dyna848.wordpress.com) អោយបានជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ យើងខ្ញុំប្តូរអាសយដ្ឋានថ្មីហើយគឺ https://note4today.wordpress.com

សូមអរគុណ

Advertisements
បានផ្សាយ​ក្នុង គ្មាន​ចំណាត់ក្រុម | 2 មតិ